Dit is een deel van de resultaten van ons laatste medewerkerstevredenheid onderzoek.
Zijn we best wel trots op! Natuurlijk gaan we er alles aan doen om de resultaten voor de toekomst nog beter te maken.

Diversiteit, inclusie en gelijkheid

Met respect met elkaar omgaan en iedereen doet mee: het is voor ons een absoluut basisgegeven. Als internationale organisatie zijn we sowieso gewend om te leren van andere culturen en is diversiteit, inclusie en gelijkheid de normaalste zaak van de wereld bij Bunzl. Toch vinden ook wij het goed dat er de laatste jaren steeds meer aandacht voor dit onderwerp is. Want of je het nu wilt of niet, iedereen heeft vooroordelen. En op basis van die vooroordelen maken we onbewust en bewust onze keuzes. Bij Bunzl begint ons Diversiteit, Inclusie en Gelijkheid (D,I & G) beleid dan ook met bewustwording. Wat is jouw referentiekader en welke negatieve en positieve vooroordelen heb jij daardoor? Hoe beïnvloeden die onbewuste vooroordelen de keuzes die je maakt?

Dat doen we door middel van trainingen en vooral ook het opleiden van onze leidinggevenden. Zij kunnen namelijk een groot verschil maken in de uitvoer van het juiste beleid. Daarnaast hebben we in elk van onze bedrijven een D,I&G-ambassadeur. Deze ambassadeurs komen samen om met elkaar te bespreken welke verbeteringen we kunnen maken op dit onderwerp.

Ook wordt er 2-jaarlijks een medewerkertevredenheidsonderzoek gehouden waarmee we vinger aan de pols houden hoe fijn, zichzelf en op hun plek onze collega’s zich voelen.

Wat we niet doen is sturen op harde cijfers zoals bijvoorbeeld een 50-50 balans tussen mannen of vrouwen. We staan open voor iedere sollicitant, maar zullen simpelweg altijd de beste kiezen. En dan doet afkomst, gender, seksuele geaardheid, geloof, etc. er helemaal niet toe. Dat vinden wij juist gelijkheid.

Is het D,I&G-ambassadeur misschien iets voor jou?